Økonomisjef – management for hire

Sammen skaper vi verdier

Skal du lykkes i markedet, må du ha kontroll og økonomisk forutsigbarhet i virksomheten din. Vi ønsker å bidra til din suksess.

Advance Business Partner er et kompetanseselskap som bistår bedrifter med rådgiving og veiledning innen virksomhetsutvikling, omstilling, økonomi og finans. Vi har ressurspersoner i Arendal, Grimstad og Risør, men vi betjener kunder over hele landet.
Advance Business Partner har kompetente medarbeidere og kan lede virksomhetens økonomiteam. Vi kan også bygge og videreutvikle bedriftens økonomiavdeling.

Våre ressurspersoner har bred erfaring fra næringslivet, og vi kan derfor gi deg gode råd om hvordan du kan styrke bedriften din. Vi bistår med økonomistyring, strategiske prosesser og målrettet tankegang, som forbedrer dine resultater.

Management for hire:

Oddgeir Nord-Varhaug har arbeidet i 20 år med økonomi og finans.

Vår ressursperson Oddgeir Nord-Varhaug er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har Bachelor innen økonomi og ledelse, med prosjektledelse som spesialisering. Han har lang erfaring som CFO, økonomisjef og jobbet mye innen regnskap, økonomistyring, rapportering og finansiering. I tillegg er han strategisk, og han har innsikt i å drive internasjonal forretningsdrift i mange ulike land.

Nord-Varhaug er engasjert innen lønnsomhetsutvikling og innen internasjonal handel og produksjon. Han har allsidig ledelseserfaring, som styremedlem, daglig leder og økonomidirektør i større internasjonale virksomheter, blant annet Norsafe AS.

Han kan engasjeres som rådgiver eller han kan påta seg kortere eller lengre oppdrag som økonomisjef / CFO, både i mindre og større virksomheter.

Her er noe av det vi tilbyr:

Finansiell rapportering, høy kvalitet og pålitelighet er krevende. Men god rapportering betaler seg, i form av sunn drift, gode beslutningsgrunnlag og trygge investeringer. Samtidig har du til enhver tid full oversikt over egen finansiell situasjon.

  • Vi bistår selskapets finansielle rapportering
  • Vi vurderer om bedriften har rapporteringsverktøy med tilstrekkelig funksjonalitet
  • Vi utarbeider likviditetsprognose med tilstrekkelig detaljgrad
  • Vi vurderer selskapets finansieringsbehov og bistår med finansieringsprosesser i ulike miljø
  • Vi bistår i budsjettprosessen eller utarbeider rullerende prognoser som viktige styringsparametere for selskapets ledelse og eiere
  • Vi utarbeider analyser og gir informasjon og veiledning som gjør ledelsen og virksomheten i stand til å ta riktige beslutninger

En god rapport skal identifisere rom for lønnsomhetsforbedringer, sikre bedriftens økonomiske status og bidra aktivt til å skape verdier i fremtiden.